برچسب: Integrated Windows Authentication

دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش چهاردهم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 شما با مبحث Authentication و انواع آن مانند احراز هویت مبتنی بر فرم، ویندوز، Basic و Digest... مشاهده بیشتر»