برچسب: Inform Management

دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش هفتم

در این بخش به محبث Containment در فرآیند مدیریت رخداد می پردازیم Containment تا کنون ما خود را آماده نمودیم و یک حادثه احتمالی... مشاهده بیشتر»