برچسب: Increase scheduling priority

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سی و پنجم

اطمینان از تنظیم Increase scheduling priority روی Administrators - به صورت (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member... مشاهده بیشتر»