برچسب: HttpOnly

WSTG-SESS-02

بررسی Cookies Attributes در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به ششمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-SESS-02 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»