برچسب: HTTP Methods

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش چهاردهم

در این بخش به فصل چهاردهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Secure HTTP می پردازیم. در سه فصل قبل ویژگی‌های HTTP... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش سوم

در این بخش به معرفی و آشنایی با پیام های پروتکل HTTP می پردازیم که مربوط به فصل سوم از کتاب HTTP The Definitive... مشاهده بیشتر»