برچسب: Generate security Audits

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سی و سوم

اطمینان از تنظیم Generate security Audits روی LOCAL SERVICE, NETWORK SERVICE (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member... مشاهده بیشتر»