برچسب: Enforce password history

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش اول

اطمینان از تنظیم Enforce password history به تعداد 24 یا بیشتر (Scored) پروفایل قابل اجرا: Level 1 - Domain Controller Level 1 - Member... مشاهده بیشتر»