برچسب: Deny access to this computer from the network

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و ششم

اطمینان از تنظیم Deny access to this computer from the network (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member... مشاهده بیشتر»