برچسب: Dbcreator

امن سازی SharePoint 2019 – بخش دوازدهم

اطمینان حاصل کنید که رول های Dbcreator و Securityadmin فقط در صورت نیاز استفاده می‌شوند. (Not Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1) –... مشاهده بیشتر»