برچسب: Create a token object

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و یکم

اطمینان از تنظیم Create a token object روی No One (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server... مشاهده بیشتر»