برچسب: Create a pagefile

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیستم

اطمینان از تنظیم Create a pagefile روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description این... مشاهده بیشتر»