برچسب: Containment

دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش هفتم

در این بخش به محبث Containment در فرآیند مدیریت رخداد می پردازیم Containment تا کنون ما خود را آماده نمودیم و یک حادثه احتمالی... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش دوم

آشنایی با مراحل Incident Handling مراحل Incident Handling فرآیند Incident Handling شامل شش مرحله می‌باشد که این مراحل عبارتند از: Preparation Identification Containment Eradication... مشاهده بیشتر»