برچسب: Back up files and directories

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش هفدهم

اطمینان از تنظیم Back up files and directories روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server... مشاهده بیشتر»