برچسب: Act as part of the operating system

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش دوازدهم

اطمینان از تنظیم No One در Act as part of the operating system (Scored) پروفایل قابل اجرا: Level 1 - Domain ControllerLevel 1 -... مشاهده بیشتر»