برچسب: پروتکل HTTP

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش چهاردهم

در این بخش به فصل چهاردهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Secure HTTP می پردازیم. در سه فصل قبل ویژگی‌های HTTP... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش سیزدهم

در این بخش به فصل سیزدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Digest Authentication می پردازیم. Basic Authentication راحت و منعطف است... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش دوازدهم

در این بخش به فصل دوازدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Basic Authentication می پردازیم. میلیون‌ها نفر از وب برای انجام... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش یازدهم

در این بخش به فصل یازدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Client Identification and Cookies می پردازیم. سرورهای وب ممکن است... مشاهده بیشتر»