برچسب: فارنزیک

ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک – بخش سوم

در بخش سوم از آموزش ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک، به آشنایی با مواردی همچون Investigation و Incident پرداخته شده است. یکی از سوالاتی که... مشاهده بیشتر»

ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک – بخش دوم

در بخش دوم از آموزش ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک، به تعاریف اولیه آزمایشگاه فارنزیک و ارتباط آن با علم و قانون پرداخته شده است.... مشاهده بیشتر»

ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک – بخش اول

در بخش اول از آموزش ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک، به تعاریف اولیه آزمایشگاه فارنزیک و ارتباط آن با علم و قانون پرداخته شده است.... مشاهده بیشتر»

دوره آموزشی Memory Forensic – بخش یازدهم

در این ویدیو به مباحثی همچون Incident Handling Process از نگاه NIST پرداخته شده است. در ادامه نیز مطالبی در خصوص Hunting بیان شده... مشاهده بیشتر»