برچسب: غیرفعال کردن Directory Browsing

cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش سوم

اطمینان از غیرفعال بودن قابلیت Directory Browsing در وب سرور (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 اطمینان حاصل کنید که Directory... مشاهده بیشتر»