برچسب: تست نفوذ اکتیودایرکتوری

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل سوم

در این بخش به فصل سوم از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Domain Reconnaissance and Discovery می پردازیم. این فصل... مشاهده بیشتر»

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل دوم

در این بخش به فصل دوم از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Defense Evasion می پردازیم. ایده اصلی این فصل... مشاهده بیشتر»

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل اول

در این بخش به فصل اول از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Getting the Lab Ready and Attacking Exchange Server... مشاهده بیشتر»