برچسب: آسیب پذیری CSRF

WSTG-SESS-05

بررسی Cross Site Request Forgery در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به ششمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-SESS-05 می پردازیم که... مشاهده بیشتر»

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش دوازدهم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش دوازدهم از این متدولوژی به بررسی آسیب پذیری Cross-Site Request Forgery یا... مشاهده بیشتر»

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش چهاردهم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به مبحث آشنایی با Cross Site Request... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش چهل و دوم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 از موسسه SANS به آشنایی با حملات CSRF یا Cross-Site Request Forgery می پردازیم. Cross-Site Request Forgery... مشاهده بیشتر»