SSH Tunnel با Putty

Pentest Tips

یکی از تکنیک های عبور از فایروال استفاده از Tunneling می باشد. در فیلم آموزشی که در ادامه قرار داده می شود انجام فرآیند SSH Tunnel با Putty آموزش داده شده است.

جمع آوری نام های کاربری از طریق RDP

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید