دوره آموزشی OWASP

WSTG-CONFIG-008

بررسی RIA Cross Domain Policy در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-008 می پردازیم که... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-007

بررسی وجود هدرHTTP Strict Transport Security در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-007 می پردازیم... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-006

بررسی متدهای HTTP در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-006 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-005

شناسایی زیرساخت و اینترفیس های مدیریتی در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-005 می پردازیم... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-004

بررسی فایل های پشتیبان قدیمی و فایل های Unreferenced در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه... مشاهده بیشتر»

OTG-CONFIG-003

ارزیابی مدیریت پسوند فایل‌ها برای اطلاعات حساس در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به دومین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-CONFIG-003 می... مشاهده بیشتر»