دوره آموزشی OWASP

بررسی بخش های WSTG بر روی هدف واقعی

در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG که توسط جناب آقای مهندس منصف در قالب یک فیلم آموزشی تهیه شده است، به بررسی پارامترهای... مشاهده بیشتر»

WSTG-SESS-09

بررسی Session Hijacking در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به ششمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-SESS-09 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

WSTG-SESS-08

بررسی Session Puzzling در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به ششمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-SESS-08 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

WSTG-SESS-07

بررسی Testing Session Timeout در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به ششمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-SESS-07 می پردازیم که مربوط... مشاهده بیشتر»