دوره آموزشی Wazuh – بخش یازدهم

در بخش یازدهم از دوره آموزشی Wazuh در قاب تجربه به نحوه تغییر دادن قوانین در پلتفرم wazuh می‌پردازیم.

برای ورود به کار با Ruleset در wazuh می بایست از تغییرات کوچک بر روی rules default شروع کنیم و سپس به تغییرات بزرگتر و در نهایت نوشتن ruleهای جدید برویم.

در این ویدیو نحوه تغییر دادن قوانین wazuh در سطح کوچک و توجه به مواردی مطروح خود این پلتفرم می پردازیم.

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید