دوره آموزشی Memory Forensic – بخش اول

در مباحث جرم شناسی یا Digital Forensic، یکی از مباحث مهم، بررسی و تحلیل مموری می باشد.

در این بخش که شامل دو فیلم آموزشی می باشد، در بخش اول به معرفی پیشنیاز های دوره می پردازیم.

در بخش دوم به معرفی System Overview می پردازیم. همچنین موارد دیگری که به آن پرداخته می شود عبارتند از:

  • مرور بر ساختار CPU و نحوه عملکرد آن
  • حوه ترجمه آدرس مجازی به آدرس فیزیکی با کمک TLB
  • Volatile Memory
  • Direct Memory Access
  • Address Space
  • MMU

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید