جست و جوی فایل با محتوای خاص در CMD

Pentest Tips

در این بخش از Pentest Tips به یکی از دستورات کاربردی در محیط CMD ویندوز می پردازیم که به وسیله آن می توان در محتوای فایل ها جست وجو نمود. این دستور findstr می باشد.

در بخش های پیشین از Pentest Tips به جست و جوی یک فایل با محتوای خاص با پاورشل اشاره نمودیم. ولی در صورتی که پاورشل بر روی سیستم نصب نشده باشد، آیا باز هم امکان جست و جوی یک فایل با محتوای خاص وجود دارد. پاسخ مثبت است و این کار با CMD ویندوز انجام می شود.

جست و جوی فایل با محتوای خاص در پاورشل

برای این منظور از دستور findstr مطابق با تصویر زیر استفاده می کنیم:

دستور findstr

سوییچ s/ برای جست و جو در دایرکتوری حاضر و کلیه زیر دایرکتوری ها استفاده می شود.

سوییچ d/ برای مشخص کردن مسیر اصلی مورد جست و جو استفاده می شود.

در ادامه نیز عبارت مورد نظر را درون کوتیشن قرار داده و در انتها بعد از یک فاصله ستاره را تایپ می کنیم تا کلیه موارد منطبق را نمایش دهد.

البته اگر در دایرکتوری securityworld قرار داشته باشیم نیازی به سوییچ d/ نمی باشد.

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید