برچسب: WSTG-CONFIG-11

WSTG-CONFIG-11

بررسی Cloud Storage در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-11 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»