برچسب: WSTG-ATHN-010

WSTG-ATHN-010

بررسی Weaker Authentication in Alternative Channel در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به چهارمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-ATHN-010 می پردازیم... مشاهده بیشتر»