برچسب: web security testing guide

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش چهاردهم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش چهاردهم از این دوره آموزش با عنوان Web Application... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-010

بررسی Subdomain Takeover در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-010 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-004

بررسی فایل های پشتیبان قدیمی و فایل های Unreferenced در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه... مشاهده بیشتر»