برچسب: uniform resource identifier

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش دوم

در این بخش به معرفی و آشنایی با URL می پردازیم که مربوط به فصل دوم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان... مشاهده بیشتر»