برچسب: Single-Function Member Servers

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش دوم

اطمینان حاصل کنید که Single-Function Member Servers به صورت دستی استفاده شوند. Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 - AWS... مشاهده بیشتر»