برچسب: SEC542

دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش چهل و سوم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 از موسسه SANS به آشنایی با Logic Attacks یا حملات منطقی می پردازیم. Logic Attacks فناوری‌هایی مانند... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش چهل و دوم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 از موسسه SANS به آشنایی با حملات CSRF یا Cross-Site Request Forgery می پردازیم. Cross-Site Request Forgery... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش چهل و یکم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 از موسسه SANS به آشنایی با آشنایی با JSON و همچنین فریم ورک ها می پردازیم. JavaScript... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش چهلم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 از موسسه SANS به آشنایی با آشنایی با AJAX یا Asynchronous JavaScript and XML می پردازیم. Asynchronous... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش سی و نهم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 از موسسه SANS به آشنایی با آشنایی با ابزار BeEF می پردازیم که به منظور استفاده از... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش سی و هشتم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 از موسسه SANS به آشنایی با اکسپلویت نمودن آسیب پذیری XSS می پردازیم. اکسپلویت‌های معمول با XSS... مشاهده بیشتر»