برچسب: OTG-CONFIG-001

OTG-CONFIG-001

ارزیابی تنظیمات زیرساخت‌ و شبکه در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به دومین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-CONFIG-001 می پردازیم که... مشاهده بیشتر»