برچسب: Minimum password age

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سوم

اطمینان از تنظیم Minimum password age به عدد یک یا بیشتر (Scored) پروفایل قابل اجرا: Level 1 - Domain Controller Level 1 - Member... مشاهده بیشتر»