برچسب: Linux Permissions

آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش هفتم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس، به معرفی روش تغییر سطح دسترسی با UGO و همچنین دسترسی های SUID و SGID و... مشاهده بیشتر»
آموزش مقدمات لینوکس

آموزش مقدمات لینوکس – بخش ششم

در این بخش از دوره آموزشی مقدمات لینوکس، شما با انواع سطح دسترسی در لینوکس آشنا می شوید و انواع روش های تغییر سطوح... مشاهده بیشتر»