برچسب: Disabled Functionality

دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش سیزدهم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 با ادامه مبحث جمع آوری اطلاعات وب یا Information Gathering آشنا خواهید شد. HTML Comments، Disabled Functionality... مشاهده بیشتر»