برچسب: Directory Traversal

WSTG-ATHZ-01

بررسی Directory Traversal File Include در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به پنجمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-ATHZ-01 می پردازیم که... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش بیست و یکم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 شما با آسیب پذیری های LFI و RFI و همچنین آسیب پذیری Directory Traversal آشنا خواهید شد.... مشاهده بیشتر»