برچسب: Deny log on as a service

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و هشتم

اطمینان حاصل کنید که Deny log on as a service شامل Guests باشد. (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1... مشاهده بیشتر»