برچسب: Deny log on as a batch job

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و هفتم

اطمینان از اینکه Deny log on as a batch job شامل Guests باشد. (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1... مشاهده بیشتر»