برچسب: Cross Site Request Forgery

WSTG-SESS-05

بررسی Cross Site Request Forgery در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به ششمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-SESS-05 می پردازیم که... مشاهده بیشتر»

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش دوازدهم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش دوازدهم از این متدولوژی به بررسی آسیب پذیری Cross-Site Request Forgery یا... مشاهده بیشتر»

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش چهاردهم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به مبحث آشنایی با Cross Site Request... مشاهده بیشتر»