برچسب: Content Security Policy

Bypass ویژگی Content Security Policy در اجرای XSS

در این Write up، تست نفوذگر با شناسایی دو آسیب پذیری XSS در سایت، اقدام به عبور از ویژگی Content Security Policy می نماید.... مشاهده بیشتر»