برچسب: Code Execution

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش پنجم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به ادامه مبحث آشنایی با File Inclusion... مشاهده بیشتر»