برچسب: application pool identity

cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش ششم

اطمینان از تنظیم application pool identity برای anonymous user identity (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 از کلیه‌ اطلاعات ذخیره شده... مشاهده بیشتر»