برچسب: Add workstations to domain

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سیزدهم

اطمینان از تنظیم Add workstations to domain روی Administrators (Scored) (DC only) Profile Applicability Level 1 - Domain Controller Description این policy مشخص می‌کند... مشاهده بیشتر»