برچسب: Ad Hoc Distributed Queries

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش سوم

اطمینان از تنظیم آپشن تنظیم سرور Ad Hoc Distributed Queries روی 0 (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 -... مشاهده بیشتر»