برچسب: قابلیت Debug

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و پنجم

اطمینان از تنظیم Debug programs روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description این policy... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش شانزدهم

اطمینان از غیرفعال بودن قابلیت debug (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description توسعه دهندگان اغلب حالت debug mode را در... مشاهده بیشتر»