برچسب: تکنیک Warhol/Flash

دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش بیست و نهم

در این بخش از دوره SEC504 از موسسه SANS توضیح Worm و انواع آن پرداخته و در ادامه به شرح مدل های مختلف آن... مشاهده بیشتر»