برچسب: تست نفوذ

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش نهم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش نهم از این دوره آموزش با عنوان Social Engineering... مشاهده بیشتر»

دوره آموزشی هکر اخلاقی – CEHv11 بخش هفدهم

شرکت EC-Council ارائه دهنده دوره های امنیتی در سطوح مختلف می باشد. پیش نیاز دوره های ارائه شده در این شرکت دوره CEH که... مشاهده بیشتر»

WSTG-IDNT-02

بررسی User Registration Process در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-IDNT-02 می پردازیم که مربوط... مشاهده بیشتر»
CEHv11

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش اول

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش اول از این دوره آموزش با عنوان Introduction to... مشاهده بیشتر»