برچسب: اکتیو دایرکتوری

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل سوم

در این بخش به فصل سوم از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Domain Reconnaissance and Discovery می پردازیم. این فصل... مشاهده بیشتر»

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل دوم

در این بخش به فصل دوم از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Defense Evasion می پردازیم. ایده اصلی این فصل... مشاهده بیشتر»

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل اول

در این بخش به فصل اول از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Getting the Lab Ready and Attacking Exchange Server... مشاهده بیشتر»
Pentest Tips

نکاتی در خصوص جمع آوری اطلاعات اکتیو دایرکتوری

یکی از سرویس هایی که امروزه دراکثر شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرد، سرویس اکتیو دایرکتوری می باشد. این سرویس امکان مدیریت بخش... مشاهده بیشتر»