آشنایی با پروتکل HTTP

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش سیزدهم

در این بخش به فصل سیزدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Digest Authentication می پردازیم. Basic Authentication راحت و منعطف است... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش دوازدهم

در این بخش به فصل دوازدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Basic Authentication می پردازیم. میلیون‌ها نفر از وب برای انجام... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش یازدهم

در این بخش به فصل یازدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Client Identification and Cookies می پردازیم. سرورهای وب ممکن است... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش دهم

در این بخش به فصل دهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان HTTP-NG می پردازیم. با نزدیک شدن به اتمام این کتاب،... مشاهده بیشتر»