نقشه ذهنی دوره CEH – بخش پنجم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش پنجم از این دوره آموزش با عنوان Vulnerability Analysis قرار داده می شود.

در قسمت پنجم از دوره آموزشی CEH یا هکر اخلاقی به آشنایی با Vulnerability Analysis پرداخته می شود.

چهار بخش اصلی که در این قسمت به آن پرداخته می شود عبارتند از:

  • مفاهیم ارزیابی آسیب پذیری
  • سیستم امتیازدهی آسیب پذیری
  • ابزارهای ارزیابی آسیب پذیری
  • گزارش ارزیابی آسیب پذیری

برای مشاهده تصویر با کیفیت اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید.

همچنین شما می توانید در ادامه نمونه ای از فیلم دوره CEHv11 بخش پنجم را مشاهده نمایید:

دوره آموزشی CEHv11 بخش پنجم

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید