دوره آموزشی Wazuh – بخش پنجم

در بخش پنجم از دوره آموزشی Wazuh در قاب تجربه اقدام و در ادامه بخش چهارم از دوره آموزشی wazuh در خصوص نصب سه کامپوننت wazuh یعنی Indexer, server و dashboard به صورت All in One مطالبی مطرح می‌شود.

به منظور بهرمندی سازمان‌های با 50 الی 100 کاربر که بتوانند از ظرفیت‌های XDR استفاده نمایند، به نصب و پیاده سازی wazuh Agent بر روی ویندوز با شرایط و دستورات مختلف نیز پرداخته شده است.

موضوع دیگری که در این فیلم به آن پرداخته شده است، نکاتی در خصوص نحوه نصب agent عنوان و مدیریت بهتر کاربران نقطه پایانی با دسته بندی مختلف بر اساس بخش‌های سازمنی مانند منابع انسانی و یا IT و غیره می‌باشد.

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید